دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۱ آذر ۱۳۹۰

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت دهم در سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است

اخبار پیام نور دفترچه سوالات رشته های مختلف آزمون های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور که در دوره های قبل برگزار شده است را برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار داده است 

مجموعه یازدهم نمونه سوالات پیام نور
دانلود کاملا رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۰
(کارشناسی ارشد فراگیر نوبت دهم – اردیبهشت ۹۰)

برای دانلود رایگان نمونه سوال های کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۰ نوبت دهم

 

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
 یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

نکته مهم : در صورتی که برای دانلود سوالات مشکل دارید باید از فیل۰ت۰ر شک – ن استفاده کنید

 

Akhlagh(Akhlagh Eslami).pdf
View Download
کارشناسی ارشد اخلاق – اخلاق اسلامی    ۴۹۱۰k
Akhlagh(Falsafe Akhlagh).pdf
View Download
کارشناسی ارشد اخلاق – فلسفه اخلاق   ۴۷۷۱k
Amuzesh Mohit Zist.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست   ۴۱۰۲k
Amuzesh Zaban English.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی   ۳۵۸۷k
Amuzesh Zaban Farsi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی   ۳۱۲۳k
Elahiat(Feghho mabani).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – فقه و مبانی   ۳۷۱۵k
Elahiat(Olum Hadis).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – علوم حدیث   ۲۲۴۵k
Elahiat(Tarikh Falsafe).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – تاریخ و فلسفه   ۴۶۶۸k
Elahiat(Tarikh Iran Eslami).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – تاریخ ایران اسلامی ۴۳۳۹k
Hesabdari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد حسابداری ۳۵۵۶k
Hoghogh Beynolmelal.pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۳۱۸۹k
Hoghogh(Khosusi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۳۶۳۵k
Hoghugh(Jaza Jorm Shenasi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۳۰۴۳k
Jame Shenasi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد جامعه شناسی ۳۹۷۵k
Joghrafia(Eghlim Shenasi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا اقلیم شناسی ۴۴۱۶k
Joghrafia Rustaei.pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا روستایی ۳۷۹۷k
Joghrafia(Shahri).pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا شهری ۳۸۲۴k
Tarbiat Badani(Modiriat Varzeshii).pdf
View Download
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی ۲۵۱۹k
Tarbiat Badani(Omumi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی ۳۷۸۲k

pnunews.com

 

 

Amar Riazi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آمار ریاضی  ۲۸۰۰k
Elahiat(Falsafe Kalam).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه کلام  ۳۰۳۵k
Ketabdari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد کتابداری  ۲۰۳۳k
MBA.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ام بی ای – MBA  ۲۵۷۸k
Modiriat Bazargani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ۱۴۷۹k
Modiriat Dolati.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  ۲۸۱۳k
Modiriat Ejraei.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  ۳۸۷۰k
Modiriat Resaneh.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه  ۳۳۰۰k
Nahj(Osule Din).pdf
View Download
کارشناسی ارشد نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی  ۳۹۴۸k
Olum Eghtesadi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی  ۳۰۴۵k

pnunews.com

 

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت

دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات

 

 

Olum Siasi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم سیاسی  ۳۱۳۳k
Olum Tarbiati(Barnamerizi darsi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی  ۳۰۲۳k
Olum Tarbiati(Modiriat Amuzeshi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی  ۳۵۳۵k
Ravan Shenasi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد روانشناسی  ۴۳۳۲k
Riazi Karbordi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  ۳۶۶۸k
Riazi Mahz.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ریاضی محض  ۳۷۷۰k
ZabanShenasi Hamegani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی  ۳۸۱۰k
Zaban v Adabiat Arabi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  ۵۳۴۶k
Zaban v Adabiat Farsi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  ۴۵۸۲k
Zamin Shenasi(Chine v Fosil).pdf
View Download
کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی  ۲۳۴۸k

pnunews.com

 

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت

دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات

 

Fito Shimi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد فیتو شیمی ۴۱۲۹k
Fizik.pdf
View Download
کارشناسی ارشد فیزیک ۳۳۰۷k
Modiriat IT.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت آی تی – IT ۲۴۸۳k
Sanaye.pdf
View Download
کارشناسی ارشد صنایع ۲۹۵۳k
Shimi AAli.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی آلی ۴۴۳۴k
Shimi Bio Technoloji.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی بیو تکنولوژی ۳۲۳۰k
Shimi Fizik.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۳۹۸۴k
Shimi Madani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی معدنی ۴۲۶۲k
Shimi Tajzie.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ۴۵۴۵k
Zist Giahi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زیست گیاهی ۳۳۶۲k
Zist Janevari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زیست جانوری ۲۵۷۰k

pnunews.com

 

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت

دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات

 

Computer(Narm Afzar).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ۳۱۷۸k
Keshavarzi(Bio Technoloji).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی بیو تکنولوژی ۲۱۵۵k
Keshavarzi(Eghtesad Keshavarzi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ۳۳۴۲k
Keshavarzi(Eslah Nabatat).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – اصلاح نباتی ۲۰۴۵k
Keshavarzi(Zeraat).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – زراعت ۲۹۳۵k

pnunews.com

 

Memari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد معماری ۲۱۳۶k
Omran(Saze Hidrolici).pdf
View Download
کارشناسی ارشد عمران – سازه هیدرولیکی ۲۸۷۸k
Sanaye(Sistemhaye Egtesadi-Ejtemaei).pdf
View Download
کارشناسی ارشد صنایع – سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۲۷۷۹k

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور کلیک کنید

قبل از ورود به دانشگاه پیام نور باید بدانید

ورودی جدید به دانشگاه پیام نور باید بدانند

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

دانلود لیست منابع و ارائه دروس پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوال با جواب پیام نور

 

 

 

 

برای ارسال نظر از فرم زیر استفاده کنید

پی ان یو نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
در صورتی که سوالی دارید باید از قسمت " پرسش و پاسخ " سایت استفاده کنید

قوانین ارسال نظر پرسش و پاسخ

 


سامانه پرسش و پاسخ اخبار پیام نور

 

این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی