دانلود نمونه سوالات حسابداری پیام نور ترم اول 92-91 - پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

دانلود نمونه سوالات حسابداری پیام نور ترم اول ۹۲-۹۱

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس رشته حسابداری

 

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

برای باز کردن نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید

 

برای مشاهده فایل های دانلود شده از نرم افزار کم حجم روبرو نیز می توانید استفاده کنید
PDF-Reader.zip
Download
برنامه کم حجم برای باز کردن فایل های  pdf      ۲۷۲۶k

 

لینک دانلود / کد درس نام درس
 

۱۲۱۴۰۱۹٫pdf

اصول حسابداری ۳

۱۲۱۴۰۳۱٫pdf

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه

۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹٫pdf

مدیریت مالی ۱

۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷٫pdf

حسابرسی ۱

۱۲۱۴۱۰۷٫pdf

زبان تخصصی ۱

۱۲۱۴۱۰۸٫pdf

زبان تخصصی ۲

_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲
_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲
_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۴٫pdf

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳
_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳
_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲

_۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_
۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf

آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

_۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf

کابرد کامپیوتر در حسابداری

_۱۱۱۵۱۵۸_
۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_
۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_
۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

_۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf

آمار و کاربرد آن در مدیریت

_۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰
_۱۲۲۱۰۹۳_۱٫pdf
پول و ارز بانکداری

_۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱
_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸
_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf

اصول حسابداری ۲

_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_
۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵
_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf

اصول حسابداری ۲

_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf

حسابداری دولتی

_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۴٫pdf

حسابداری دولتی

_۱۲۱۴۰۱۲_
۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf

حسابداری صنعتی ۱

_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰
۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf

حسابداری صنعتی ۱

_۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf

حسابداری صنعتی ۲

_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf

اصول حسابداری ۳

_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf

اصول حسابداری ۳

_۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf

زبان تخصصی ۱

_۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf

حسابداری میانه ۱

_۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf

حسابداری میانه ۲

_۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf

زبان تخصصی ۲

_۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf

حسابداری پیشرفته ۱

_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf

حسابرسی – حسابرسی ۱

_۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf

حسابداری مالیاتی

_۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf

حسابداری پیشرفته ۲

_۱۲۱۴۰۳۰_۱
۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf

مدیریت مالی ۱

_۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه

_۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf

حسابرسی ۲

_۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf

مدیریت مالی ۲

_۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf

مباحث جاری در حسابداری

_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_
۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳
_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf
روانشناسی عمومی

_۱۲۱۴۱۰۶_
۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_
۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf

مدیریت تولید

_۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_۱٫pdf

اصول علم اقتصاد ۱ – اقتصاد خرد

_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱
_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱
_۱۲۱۸۱۰۲_
۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_.pdf
اصول سازمان و مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت

_۱۲۱۸۰۱۰_
۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳
_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

_۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf

پژوهش عملیاتی ۱

_۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf

پژوهش عملیاتی ۲

_۱۲۲۴۰۳۳_۱۷۱۲۱۸۲_۱٫pdf
اصول کار مرجع

_۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


_۱۲۲۱۰۳۲_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲٫pdf

اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان

_۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱٫pdf

مالیه عمومی – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت


دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
www.PnuNews.com


دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
www.PnuNews.com


 

 

دانلود رایگان نمونه دروس رشته حسابداری

 

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

قبل از ورود به دانشگاه پیام نور باید بدانید

ورودی جدید به دانشگاه پیام نور باید بدانند

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

دانلود لیست منابع و ارائه دروس پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوال با جواب پیام نور

 

نظرات کاربران

پی ان یو نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
در صورتی که سوالی دارید باید از قسمت " پرسش و پاسخ " سایت استفاده کنید

قوانین ارسال نظر پرسش و پاسخ


این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی