نمونه سوالات حقوق با جواب - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۷
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دروس رشته حقوق پیام نور با پاسخنامه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت اختصاصی از طریق سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است

 

سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال با جواب رایگان نموده است

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

حقوق
نیمسال دوم۹۷-۹۶
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق ترم دوم ۹۷-۹۶ پیام نور + جواب

نام درس
لینک دانلود سوال لینک دانلود جواب
متون حقوقی ۱
– متون حقوقی ۱ –
زبان خارجی تخصصی
۱۲۱۲۱۷۷
۱۲۲۰۷۲۹٫pdf
۱۲۱۲۱۷۷-
۱۲۲۰۷۲۹-pasokh.pdf
متون حقوقی ۲ –
متون حقوقی ۲ –
زبان خارجی تخصصی
۱۲۱۲۱۷۸-
۱۲۲۰۷۳۰٫pdf
۱۲۱۲۱۷۸
-۱۲۲۰۷۳۰-pasokh.pdf
بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹٫pdf ۱۲۱۷۱۴۹-pasokh.pdf
عربی ۱۲۲۰۲۸۶٫pdf ۲۲۰۲۸۶-pasokh.pdf
متون فقه ۲ فقه خانواده – متون فقه ۲ ۱۲۲۰۲۸۹-
۱۲۲۰۷۵۵٫pdf
۱۲۲۰۲۸۹-
۱۲۲۰۷۵۵-pasokh.pdf
اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰٫pdf ۱۲۲۰۲۹۰-pasokh.pdf
متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱٫pdf ۱۲۲۰۲۹۱-pasokh.pdf
متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲٫pdf ۱۲۲۰۲۹۲-pasokh.pdf
قواعد فقه ۱ –
مدنی قواعد فقه ۱
۱۲۲۰۲۹۳-
۱۲۲۳۲۵۶٫pdf
۱۲۲۰۲۹۳-
۱۲۲۳۲۵۶-pasokh.pdf
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴٫pdf ۱۲۲۰۲۹۴
-pasokh.pdf
قواعد فقه ۲ –
قواعد فقه ۲ جزایی
۱۲۲۰۲۹۵-
۱۲۲۳۲۵۸٫pdf
۱۲۲۰۲۹۵-
۱۲۲۳۲۵۸-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور www.pnunews.com  
حفظ جز ۳۰ قرآن کریم ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸٫pdf ۱۲۲۰۶۵۷-
۱۲۲۰۶۵۸-pasokh.pdf
متون فقه ۱ –
متون فقه ۱ فقه معاملات
۱۲۲۰۷۵۴-۱۲۲۰۲۸۸٫pdf ۲۲۰۷۵۴-
۱۲۲۰۲۸۸-pasokh.pdf
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷٫pdf ۱۲۲۱۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق مالیه عمومی – مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸-۱۲۲۳۲۲۴٫pdf ۱۲۲۱۰۳۸-
۱۲۲۳۲۲۴-pasokh.pdf
حقوق در مددکای –
حقوق رفاه اجتماعی –
حقوق کار
۱۲۲۲۲۵۸-
۱۲۲۲۱۶۵
-۱۲۲۲۱۹۴-
۱۲۲۳۰۴۵٫pdf
۱۲۲۲۲۵۸
-۱۲۲۲۱۶۵
-۱۲۲۲۱۹۴
-۱۲۲۳۰۴۵-pasokh.pdf
حقوق اساسی کلیات –
حقوق اساسی ۱
۱۲۲۳۰۱۰
-۱۲۲۳۰۲۲
-۱۲۲۳۲۲۱٫pdf
۱۲۲۳۰۱۰-
۱۲۲۳۰۲۲-
۱۲۲۳۲۲۱-pasokh.pdf
حقوق اداری کلیات و ایران
حقوق اداری ۱
۱۲۲۳۰۱۳-
۱۲۲۳۰۳۱
-۱۲۲۳۲۲۷٫pdf
۱۲۲۳۰۱۳
-۱۲۲۳۰۳۱
-۱۲۲۳۲۲۷-pasokh.pdf
مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰
-۱۲۲۳۲۱۸٫pdf
۱۲۲۳۰۲۰
-۱۲۲۳۲۱۸-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱-
۱۲۲۳۲۲۵٫pdf
۱۲۲۳۰۲۱-
۱۲۲۳۲۲۵-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴٫pdf ۱۲۲۳۰۲۴-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵
-۱۲۲۳۲۲۰٫pdf
۱۲۲۳۰۲۵
-۱۲۲۳۲۲۰-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۱ ۱۲۲۳۰۲۶٫pdf ۱۲۲۳۰۲۶-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷
-۱۲۲۳۲۲۶٫pdf
۱۲۲۳۰۲۷
-۱۲۲۳۲۲۶-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸٫pdf ۱۲۲۳۰۲۸-pasokh.pdf
حقوق اساسی ۲ ۱۲۲۳۰۳۰
-۱۲۲۳۲۳۲٫pdf
۱۲۲۳۰۳۰
-۱۲۲۳۲۳۲-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب www.PnuNews.com  
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲٫pdf ۱۲۲۳۰۳۲-pasokh.pdf
جرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳٫pdf ۱۲۲۳۰۳۳-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۱ 
حقوق جزای اختصاصی ۳
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۱۲۲۳۰۳۴-
۱۲۲۳۲۵۴٫pdf
۱۲۲۳۰۳۴
-۱۲۲۳۲۵۴-pasokh.pdf
حقوق اداری ۲ ۱۲۲۳۰۳۵٫pdf ۱۲۲۳۰۳۵-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱
جرایم علیه اموال و مالکیت
۱۲۲۳۰۳۶
-۱۲۲۳۲۵۰٫pdf
۱۲۲۳۰۳۶
-۱۲۲۳۲۵۰-pasokh.pdf
کیفرشناسی ۱۲۲۳۰۳۸٫pdf ۱۲۲۳۰۳۸-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹٫pdf ۱۲۲۳۰۳۹-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۵ خانواده –
حقوق مدنی ۵ حقوق خانواده
۱۲۲۳۰۴۱-
۱۲۲۳۲۴۹٫pdf
۱۲۲۳۰۴۱-
۱۲۲۳۲۴۹-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲٫pdf ۱۲۲۳۰۴۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳٫pdf ۱۲۲۳۰۴۳-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۱۲۲۳۰۴۴٫pdf ۱۲۲۳۰۴۴-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹٫pdf ۱۲۲۳۰۴۹-pasokh.pdf
حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱-۱۲۲۳۲۱۶٫pdf ۱۲۲۳۰۵۱-
۱۲۲۳۲۱۶-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲٫pdf ۱۲۲۳۰۵۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۳ ۱۲۲۳۰۵۳٫pdf ۱۲۲۳۰۵۳-pasokh.pdf
حقوق سازمانهای بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵٫pdf ۱۲۲۳۰۵۵-pasokh.pdf
رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷٫pdf ۱۲۲۳۰۵۷-pasokh.pdf
ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰٫pdf ۱۲۲۳۰۶۰-pasokh.pdf
حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲٫pdf ۱۲۲۳۰۶۲-pasokh.pdf
حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳٫pdf ۱۲۲۳۰۶۳-pasokh.pdf
حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰٫pdf ۱۲۲۳۱۸۰-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۲ – حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۱۲۲۳۲۲۹
-۱۲۲۳۰۴۰٫pdf
۱۲۲۳۲۲۹-
۱۲۲۳۰۴۰-pasokh.pdf
اصول فقه ۱ ۱۲۲۳۲۳۰
-۱۲۲۰۲۸۷٫pdf
۱۲۲۳۲۳۰-
۱۲۲۰۲۸۷-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۲ ۱۲۲۳۲۳۱
-۱۲۲۳۰۳۷٫pdf
۱۲۲۳۲۳۱-
۱۲۲۳۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۴ ورشکستگی ۱۲۲۳۲۴۷
-۱۲۲۳۰۶۱٫pdf
۱۲۲۳۲۴۷
-۱۲۲۳۰۶۱-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث ۱۲۲۳۲۵۹
۱۲۲۳۰۵۹٫pdf
۲۲۳۲۵۹
-۱۲۲۳۰۵۹-pasokh.pdf
پزشکی قانونی ۱۲۲۳۲۶۱
-۱۲۲۳۰۴۸٫pdf
۲۲۳۲۶۱-
۱۲۲۳۰۴۸-pasokh.pdf

برای دانلود دیگر مجموعه نمونه سوالات پیام نور کلیک کنید
www.PnuNews.com

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با اپلیکیشن پی ان یو نیوز

 

در صورتی که از این سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 " الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم "

نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم


سامانه پرسش و پاسخ اخبار پیام نور
این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی